ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮುಹೂರ್ತ/ಜಾತಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವಿಶ್ಲೇಷಣೆ|BS YEDDYURAPPA ASTROLOGY|ASTRO BHANUKUMAR

ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮುಹೂರ್ತ/ಜಾತಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವಿಶ್ಲೇಷಣೆ|BS YEDDYURAPPA ASTROLOGY|ASTRO BHANUKUMAR


ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀ ಭಾನುಕುಮಾರ ಗುರೂಜಿ FOR TELEPHONIC/PERSONAL APPOINTMENT FOR TELEPHONIC/PERSONAL APPOINTMENT +91 9663672335

2 Comments

  • Hayavadana Rao says:

    If his birth constellation is Anuradha, then Bharani will be Kshema thaarabala. Mars is in 7th from Makara Lagna, but as Mars is aspected by Jupiter who is exalted in Karka Raashi, mars will have neecha bhanga rajayoga. Raahu is in 6th house from Makara Raashi along with Budha. 6 th house also for enemies. As Budha is in 6th house, being his house, problem enemy is nullified. And Raahu being in Mithuna also 6th house, he will overcome his enemies. But Lord of luck or Bhagya Budha being in 6th, how long he will remain as CM has to be determined by Navamsha of all planets. Lords of 4th and 5th as well as 10th and 11th are together in 7th house which is good. But, they being in jala Raashi, their strength have been reduced. Overall, time is not bad but for lord of luck in 6th house.

  • Ashmaka Ashok says:

    ಮರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *