Diviners – Savannah (feat. Philly K) [NCS Release]

Diviners – Savannah (feat. Philly K) [NCS Release]


Lời bài hát: Sư tử gầm thét
dưới ánh mặt trời buổi sáng Tìm kiếm
một ngày dài hơn Mọi người cảm thấy
như ánh sáng vừa đến Chúng ta không
bao giờ được dừng cách chim hót líu lo
và tôi nghe thấy tên tôi Cỏ xanh
và vì vậy Cuộc sống rất hạnh phúc
nhưng nó là như vậy Chúng tôi chỉ phải
làm một cố gắng Savannah tôi đến nhà
Savannah Chúng tôi sẽ không bao giờ
ở một mình Savannah vẻ đẹp của thế giới
Savannah hãy tất cả mất một whirl
Savannah những con sư tử
đi và đến những con chim
đã chỉ mới bắt đầu Chúng tôi sẽ
luôn luôn có lập trường vì nhân dân,
vì đất đai Chúng ta hãy quay trở lại
khi chúng ta còn nhỏ Đối với các
loài động vật chúng ta sẽ trở lại
khi cây cối bị cuốn đi Những đứa trẻ
trên khắp đất liền Savannah Tôi sẽ về nhà
Savannah Chúng ta sẽ không bao giờ
cô đơn Savannah Vẻ đẹp của thế giới
Savannah Chúng ta hãy
quay cuồng Savannah Tôi sẽ về nhà
Savannah Chúng ta sẽ không bao giờ
cô đơn Savannah Vẻ đẹp của thế giới
Savannah Hãy là tất cả
hãy quay cuồng Savannah Tôi sẽ về nhà
Savannah Chúng ta sẽ không bao giờ
cô đơn Savannah

8 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *